Regulamin

  1. Zarządzenie Nr 4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  2. Zarządzenie Nr 28/14 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  3. Zarządzenie Nr 5/16 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  4. Zarządzenie Nr 37/16 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  5. Zarządzenie Nr 21/17 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 18.10. 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina