INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie informuje, żeod 1 lutego 2021r. można składać wnioski elektronicznie o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 1 kwietnia 2021r. będzie można składać wnioski w formie tradycyjnej/papierowej.

Informacja o terminach rozpatrywania wniosków:

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących kanałów: bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub portalu PUE ZUS.

Informacja graficzna dot. 500+
(kliknij żeby powiększyć)


Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina