Ogłoszenia


30.10.2018 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Organizacyjno - Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor – 1 wolny etat
30.10.2018 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Finansowo -Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – referent – 1 wolny etat
10.10.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ogranizacyjno - Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor
03.10.2018 Ogłoszenie o pracę w charakterze opiekunów/opiekunek osób starszych/chorych
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowo-Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – referent
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pracownik socjalny
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – Asystent Rodziny
03.10.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 września 2018 r.
17.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 września 2018r.
„Zakres ogłoszenia obejmuje czynności polegające na przeprowadzeniu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie w okresie realizacji wdrożonego modelu polegającego na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego”.

12.09.2018 P r o t o k ó ł z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną z kandydatami spełniającymi niezbędne wymagania na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
20.08.2018 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
20.08.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 lipca 2018 r.
17.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 lipca 2018r. dotyczące czynności polegających na przeprowadzeniu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie.
11.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 lipca 2018 r.

1. Przygotowanie i opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położnych na terenie Gminy Skawina, w których zlokalizowane będą placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

2. Specyfikacja wraz z szacunkowym kosztorysem dotyczącym sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego do uruchamianej wypożyczalni zgodnie z założeniami wniosku projektowego.


10.07.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 5 lipca 2018 r.
05.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 lipca 2018 r.

1. Przygotowanie i opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położnych na terenie Gminy Skawina, w których zlokalizowane będą placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

2. Specyfikacja wraz z szacunkowym kosztorysem dotyczącym sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego do uruchamianej wypożyczalni zgodnie z założeniami wniosku projektowego.


05.07.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Usług w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.06.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług - 1 wolny etat
15.06.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 2 wolne etaty
23.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie realizacji zadań przez pracowników MGOPS w Skawinie w procesie zmiany modelu organizacji pracy MGOPS w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowania administracyjnego.
17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 maja 2018 r. „Prowadzenie szkoleń w zakresie sposobu realizacji zadań przez pracowników MGOPS w Skawinie w procesie zmiany modelu organizacji pracy MGOPS w zakresie wdrażania rozdzielenia pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego.
17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 maja 2018 r. „Na realizację usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników socjalnych w zakresie dokonywania analizy kompetencji, predyspozycji i umiejętności do realizacji działań w wyodrębnionych w procesie zmiany modelu realizacji usług pomocy i integracji społecznej zespołach zadaniowych MGOPS oraz doboru szkoleń niezbędnych do podnoszenia lub uzupełnienia wiedzy i umiejętności na poszczególnych stanowiskach i w zespołach.
9.05.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty
17.04.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat

21.03.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent - 1 wolny etat
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pracownik socjalny
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – stanowisko pomocnicze i obsługi
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi –asystent rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – Asystent Rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
20.12.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
20.11.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
27.10.2017 Nabór – KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE
16.10.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
17.07.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
30.06.2017 Nabór - POMOC ADMINISTRACYJNA
27.06.2017 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
24.03.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty
02.03.2017 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
22.11.2016 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
02.11.2016 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina