Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SkawinieZamknięcie mostu w Radziszowie »
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O 500+ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 »
Dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA »
Ograniczenia w funkcjonowaniu ośrodka »
Wykaz numerów telefonów pracowników MGOPS »
Pomoc seniorom w związku z zagrożeniem koronawirusem »

Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”. Klub Samopomocowy w Jurczycach. »


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z realizacją obowiązków prawnych »


Informujemy, że od 20 maja 2019 r., rozpocznie działalność filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie »

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina